Kariyerimizde Kendi Kendimizi Yönetmek

İnsan dünyanın merkezidir. İnsan kendini yönetebilirse, çevresini yanındakileri de yönlendirebilir.Özellikle kişisel huzur ve başarı için kişinin kendini tanıması ve yönetebilmesi çok önemlidir. 

Kişinin başarılı bir şekilde kendini yönetmesi için, kendini tanıması, güçlü yönlerini iyi belirlemesi, nasıl öğrendiğini ve nasıl çalıştığını, bir işe en iyi katkıyı nasıl sağladığını, değerlerini bilmesi gerekmektedir. 

Umutsuz bir durum içinde olduğumuzda, değiştirilemeyecek bir kaderle yüz yüze geldiğimizde bile, yaşamda bir anlam bulabileceğimizi asla unutmamalıyız. Başkalarını yönetebilmek kendimizi anlamamızdan geçer.

İş dünyasında da değişmeyen tek şey değişimdir. Ya kendimizi buna adapte etmeli ya da demode olmayı göze almalıyız. Yönetim tarzları üzerine her gün farklı fikirler ortaya atılıyor. Ancak her fikrin birleştiği bir nokta var: Yönetici önce kendini yönetmeyi öğrenecek ve yönettiği alana en büyük katkıyı yapabileceği konuma yerleşecek. 

Kendi kendini yönetmek insanın sinir sistemiyle, özellikle beyinle başlar. Beyin bilgi işinin merkezinde bulunur. Bilgiyi kullananlar beyinlerini odaklanmak, karar vermek ve eyleme geçmek için kullanırlar. Kendi kendini yönetmek; beyin ve sinir sisteminin nasıl çalıştığını incelemek, bunların sınırlarını görmek ve bu sınırların nasıl etkili bir şekilde yönetilebileceğini ve dönüştürülebileceğini de anlamaktır. 

Kendi kendinizi yönetebilmek için  kurumsallaşma, profesyonellik, standardizasyon, genel kabul görmüş kurallara göre çalışmak ve liyakata dayalı işleyiş gibi artık evrensel hale gelmiş yetkinliklere sahip olmak gerekiyor.

Kendi kendine öğrenmenin önemli parçaları içinde nasıl öğrendiğinizi anlamak, en kolay bilinenidir. İnsanlara “Nasıl öğrenirsiniz?” diye sorduğunuzda çoğu cevabı bilir. Ama “Bu bilgiye uygun hareket ediyor musunuz?” diye sorduğunuzda, çok azı evet der. Bu bilgiye uygun hareket etmek başarının anahtarıdır; daha doğrusu, bu bilgiye uygun hareket etmemek, kişiyi başarısızlığa mahkum eder.

Kendi kendimizi yönetmek için “Bir işi nasıl yerine getiririm?” ve “Nasıl  öğrenirim?” sorulacak ilk sorulardır; ama asla yeterli değildir. Kendinizi etkin bir biçimde yönetmeniz için, “İnsanlarla iyi çalışabiliyor muyum yoksa yalnızlığı seven birisi miyim?” sorusunu da sormamız gerekir. Ve insanlarla iyi çalışabiliyorsanız, o zaman “Nasıl bir ilişki içerisinde?” sorusu da sorulmalıdır.

Günümüzde çalışmayı bir zorunluluktan çok kendini gerçekleştirmenin bir aracı olarak görenler, çok uzun saatler çalışmayı işin bir gerekliliği olarak görüyor ve kariyer hedefleri için isteyerek ya da istemeyerek hayatlarının iş dışında kalan alanlarını da işteki hedefleri doğrultusunda şekillendirmekten kaçınmıyorlar.

''En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebilecek yönetimdir.''

GoetheBu eğitim Baltaş tarafından hazırlanmıştır.

Öğreneceklerimiz

  • Özerk çalışabilme
  • İnisiyatif kullanma
  • Sorumluluk alma
  • Kendini gerçekleştirme

Katılımcıların geri bildirimleri

4.7

Eğitim Puanı

Eğitimin İçeriği

2 Sayfa Döküman

Tüm Platformlardan Erişim

7/24 Sürekli Erişim

Katılım Belgesi