İletişim mi İlişkinin, İlişki mi İletişimin Sonucudur?

Kuyu mu derindir yoksa ip mi kısadır?

İlişki ve iletişim arasındaki temel fark, iletişimin hedef odaklı olmasıdır. Diğer yandan ilişkinin hedefi yoktur ve olmaması gerekir.

İletişim üzerine konuşan herkesin en sık kullandığı iki kavramdan biri "ilişki" dir, diğeri ise "iletişim"… Buna rağmen bu kadar aşina olduğumuzu zannettiğimiz bu iki kavramın arasındaki farktan tam olarak haberdar değiliz.

Şöyle özetlenebilir söylediklerimiz. İlişkinin özünde değişim yoktur. Olduğu gibi kabullenme vardır. Ve arka planında iki duygu çalışır: Fayda ve/veya haz!..

İletişimin ise özünde "değişim" vardır. Karşındakinde "fikir, duygu ya da davranış değişikliği"… Onu alma bunu al!... Öyle düşünme böyle düşün! Onu sevme beni sev!..

İlişki ve iletişimin biri diğerinden daha iyi ya da daha doğru değildir. İkisinin yeri ve zamanı vardır. İkisi de doğru yönetilmezlerse insana sorun yaşatırlar…

İlişkiyi yönetmeniz gereken yerde iletişime odaklanırsanız, hüsrana uğrayabilirsiniz. Tersi durumlarda aynı hüsran söz konusu olabilir. Bir teknik direktörle futbolcu, öğretmenle öğrenci arasında iletişim olmak zorundadır ancak bir saatlik TV programında taraflar iletişim kurup birbirlerini değiştirmeye kalktıklarında yer yerinden oynayabilir…

İlişki ve iletişim yönetiminin metrik ölçümleme kriterleri var mıdır? Vardır tabii… Ticari hayat içinde "itibar ve kârlılığın" ölçülebilir şekilde artışı mesela… Siyasette desteğin oranı... Eşlerde mutluluk ve esenliğin hissedilen düzeyi…

Kendini ne kadar beğenirsen beğen, iletişim yönetiminde değişim ve dönüşümü ne kadar sağladığına; ilişki yönetiminde ise tarafların ne kadar haz ve/veya fayda elde ettiğine bakılır, gerisi lafıgüzaftır…

Soru: “İlişki ve iletişim arasındaki fark nedir?”

Cevap: “İlişki ve iletişim arasındaki birinci fark, iletişimin hedef odaklı olmasıdır. Beri yandan ilişkinin hedefi yoktur ve olmaması gerekir.”

İkinci olarak; “İletişim eyleminin sonucunda mutlaka bir şeyin açığa çıkması, üremesi, üretilmesi gerekliliği; iletişimin muhatabında bir değişiklik yaratma zorunluluğu var”
Özetle keskin sınırlarını çizmenin mümkün olamadığı iletişim ve ilişki kavramları birbiriyle yakın, kavramsal ayrımın zor yapıldığı birbirinin sonucu ya da nedeni olabilecek kavramlardır.

 Bu eğitim Baltaş tarafından hazırlanmıştır.

Öğreneceklerimiz

  • İletişim ve ilişki nedir?
  • İlişkinin tahmin edilebilirliği
  • Vaka analizi
  • Benzer veriler farklı davranışlara yol açar mı?

Katılımcıların geri bildirimleri

4.7

Eğitim Puanı

Eğitimin İçeriği

2 Sayfa Döküman

Tüm Platformlardan Erişim

7/24 Sürekli Erişim

Katılım Belgesi