İletişimin Dünü Bugünü

“İletişim deniz gibidir. Kişilere göre farklı formüller uygulamak zorundasınız. Bir gün iki metrelik suya dalarsınız, bir gün on beş metreye dek tek nefesle inersiniz.”

Çağdaş medya ve kültür alanlarında çalışanlar, insanın modern iletişimi çevreleyen uzun vadeli deneyim ortamına her geçen gün daha çok ilgi gösteriyorlar ve bu ilgi alandaki tarih araştırmalarını yeniden şekillendiriyor.

İletişim tarihine bakıldığında, insanlığın tarihi kadar eski olduğu görülmektedir. Haberleşme için kullanılan dumanlar, atlı haberciler ve birtakım yerel kabilelerde kullanılan davullarla başlayan kitle iletişimi, matbaanın icadıyla önemli bir aşama kat etmiş, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak elektriğin iletişim alanında kullanılmasıyla ilk olarak telgrafla bir dönüm noktası yaşamıştır. Telgrafın geliştirilmesiyle iletişim araçlarının sayısı ve niteliği giderek artmış ve sonrasında da iletişim, elektrik tellerini de asarak uzaydan yapılabilen bir işlem haline gelmiştir.

Her dönem bir şekilde kendi toplumsal, ekonomik ve siyasal koşulları ile anılmaktadır. Nasıl ki sanayi devrimi kendinden önceki tüm yaşam tarzı ya da üretim biçimlerini değiştirip dönüştürdüyse 20. yüzyıl ikinci yarısından itibaren yaşanan gelişmeler de kendi dinamiklerini yaratmıştır. Ekonomide seri üretimden, finansal ilişkilere, teknolojide yeni icatlardan, internet ve benzeri yeni teknolojilere kadar birçok alanda yenilikler söz konusu olmuştur.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası devletlerin rekabet ve çatışma yerine işbirliğine yönelmeleri ticari faaliyetleri geliştirmiştir. Bunun yanında üretim ilişkilerinin uluslararası ticaretin yarattığı dinamizme paralel olarak değişmesi de söz konusudur. Soğuk savaş yıllarında iki kutup arasındaki ideolojik temelli her alandaki rekabet teknoloji alanında da kendisini göstermiştir. 1950’li yıllardan itibaren teknolojideki değişim iletişim ortamını da etkileyerek, televizyon, radyo gibi geleneksel iletişim araçları yanında özellikle internet ve bilgisayar teknolojileri eklenmiştir.

Günümüzde ise teknoloji hızla ilerlemektedir. Buna bağlı olarak insanlar arası iletişimde önemli yere sahip olan kitle iletişim teknolojilerinde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bilindiği üzere teknolojik gelişmeler bir şekilde insanlar arası ilişkileri ve genel anlamda toplumsal yaşamı etkilemektedir. Özellikle son yıllarda iletişim teknolojilerinin hızla ilerlediği bir ortamda, teknolojinin kitleler üzerindeki etkisi daha da fazla tartışılır olmuştur. Aslında kitle iletişim çalışmalarına ilgili konu uzun süredir tartışılıyor olsa da günümüzde önemi daha da artmıştır.

20.yüzyıl başından günümüze kadar iletişim, bir disiplin haline dönüşerek ve önceki tarihsel süreçteki gelişiminin üzerine çok fazla yenilik ve değişim ilave ederek farklı bir boyut kazanarak gelmiştir.Bu değişim ve gelişim çok farklı kriterlere göre katagorize edilebilir.

 Bu eğitim Baltaş tarafından hazırlanmıştır.

Öğreneceklerimiz

  • Teknoloji iletişim ilişkisi
  • 20. yüzyılda iletişim
  • İletişimin tarihsel süreci
  • İletişimde dönüşüm
  • 20. yüzyıl iletişimine yön verenler

Katılımcıların geri bildirimleri

4.7

Eğitim Puanı

Eğitimin İçeriği

2 Sayfa Döküman

Tüm Platformlardan Erişim

7/24 Sürekli Erişim

Katılım Belgesi