Akademi Haberler

ANGEL PROJEMİZ HAYATA GEÇİYOR!

İletişim becerileri ve empati yetkinlikleri üzerine gelişimi amaçlayan Angel projemiz, iletişim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele alıyor. Bireye sistematik bir yaklaşım kazandırmak üzerine tasarlanmış olan ‘’İleri Geri Bildirim’’ eğitimimiz, verimli ve başarılı bir kurum içi işbirliği oluşturmanın yanı sıra;

  • Algı farklılıklarını tanıma,
  • Duyguları tanımanın ilişkilerdeki önemini ve davranışlara etkisini kavrama,
  • İnsanlar arası ilişkilerde anlayış,
  • Etkileme ve etki yaratma,
  • Dinleme hatalarını öğrenerek etkin dinleme becerisi geliştirme,
  • Olumsuz duyguyu sağlıklı ve yapıcı mesajlarla iletme,
  • Karşı tarafın ihtiyacını anlama ve amaca yönelik davranış geliştirme,

gibi konularda da gelişim yolculuğuna ışık tutarak, kurum içinde işbirliği için temel olan Etkili İletişim yetkinliğini arttıracak. Projemizin siz değerli çalışma arkadaşlarımız ile, değerli proje temsilcilerimiz aracılığıyla buluşacağı günü heyecanla bekliyoruz!

Angel için hazır mısın?