Pat Sahalarında Araç Kullanma Eğitimi

Hava tarafında araç ve yer trafiği ile olası herhangi bir kaza riskini minimuma indirmek yer emniyetinin ana ilkesidir.

Eğitim içeriğinde; hava tarafı trafik kuralları, araç kullanım faaliyetleri ile ilgili uyulması gereken kurallar, bu kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve kazalarda uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin usul ve esasların bulunur.

Eğitim; gereksiz ve eğitimsiz araç kullanımını önlemek amacıyla hava tarafı personelinin, hizmet vermekte olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, terminal işletmecilerinin, havayolu taşıyıcılarının, yer hizmetleri kuruluşları ile gerçek, özel ve tüzel kişilerin araç kullanım faaliyetlerini kapsar.Bu eğitim İGA Orjinal tarafından hazırlanmıştır.

Öğreneceklerimiz

  • Pist ve taksi yollarında araç kullanımı
  • Apron ve uçak park sahaları çevresinde araç kullanımı
  • Riskli bölgelerde araç kullanımı
  • Kaza anında yapılması gerekenler
  • Hava tarafında araç kullanımında sorumluluklar, standartlar ve emniyet kuralları
  • Hava tarafı trafik kuralları

Katılımcıların geri bildirimleri

4.7

Eğitim Puanı

Eğitimin İçeriği

6 Saat Sınıf içi Eğitim

Tüm Platformlardan Erişim

7/24 Sürekli Erişim

Katılım Belgesi